Cabod (carnavals bouwers onder dak)

Doordat er een steeds groter probleem ontstond voor het vinden van bouwruimtes voor bouwclubs van carnavalwagens is er eind 1995 een gesprek geweest tussen de gemeente Roosendaal, t.w. de dames Borghans, Kerkhof-Mos, Stichting Carnaval Roosendaal en Carnavals stichting de Kurketrekkers met als doel om samen met de gemeente het probleem “permanente bouwruimte”definitief op te lossen.

Al snel werd er door de gemeente een stuk bouwgrond aangewezen voor een nieuw te bouwen loods op sportpark Vierhoeven. Samen met enkele bedrijven in Roosendaal werd er een kostenplaatje gemaakt en kwamen er uitgewerkte bouwtekeningen. Om de nodige financiën bij elkaar te krijgen werd er op 10-11-96 als eerste actie een zeer geslaagde veiling gehouden in het Verkadehuis. Tevens werd er door wethouder Conny Kerkhof-Mos op de Oude Markt symbolisch de eerste funderingsbalk gestort met als doel de Roosendaalse bevolking te bewegen om geld te storten. Eind ’96 werd door HARO (Hans Schoonen en Roger Liebau) beide lid van de kurketrekkers, de stichting CABOD opgericht.  Welke als doel heeft een permanente bouwloods te verwezenlijken. Het huidige bestuur wordt gevormd door Jac Wezenbeek-Mariette van Krey-Jan Landa-Frans van Haren-Ad Vos en Hans Schoonen.

Eind ’96 waren de plannen zover uitgewerkt dat er een aanvraag voor de bouwvergunning werd ingediend. Echter het plan werd in de koelkast gezet omdat de gemeente het WVS-gebouw aan de Kroevenlaan had aangekocht en wilde daar een verenigings verzamelgebouw van maken. Wat de naam Den Deelder mee kreeg.
Voor de broodnodige financiën waren er tussentijds acties zoals een kapellenstap (maart’97)in diverse horeca gelegenheden aan de Oude Markt en de ontvoering van de godfather van de Roosendaalse Carnaval, Jan Mol (‘jan.’98). Waarvoor 3200 losgeldbrieven werden verstuurd naar diverse Roosendaalse bedrijven. Hiervoor werden in de bouwloods van de Kurketrekkers aan de Burgerhoutsestraat de heren Frans Raats en Carlo Hermans gearresteerd door de politie en ondervraagd over hun eventuele betrokkenheid.

Echter de totstandkoming van Den Deelder verliep zeer moeizaam. Tijdens de aanvang van de nodige verbouwingen werd er al geconstateerd dat het budget van 1.4 miljoen gulden overschreden zou worden met 3.5 miljoen gulden. Resultaat hiervan was dat het beoogde vereniging verzamelgebouw niet meer doorging.

Midden 2003 werd er door de gemeente gesproken over het beschikbaar stellen van een stuk grond op industrieterrein Borchwerf -west.

De ontwikkelingen hiervan worden op de voet gevolgd door o.a. Stichting Carnaval, en de Roosendaalse bouwclubs te weten: bouwclub “de Kaaipuiten”, bouwclub “de Baorgsebaon“, bouwclub “Mee veul leut” en natuurlijk “de Kurketrekkers”.

Ondanks het moeizaam verloop en het feit dat het huidige bestuur van Cabod bij de oprichting hiervan dacht maar 1 jaar te hoeven aanzitten (ondertussen zijn dat er al 8 geworden) blijft Cabod zich inspannen om een permanente bouwloods in Roosendaal te verwezenlijken.

Website Cabod


Reacties

Cabod — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>