Vele malen hebben de Kurketrekkers van zich laten spreken. In 1981 was aan de noordzijde van de oude markt, na een brand, een houten schutting geplaatst.

DSC00807.JPG

In de zomer van dat jaar spijkerden de Kurketrekkers een bordje op de schutting waarop werd vermeld dat aldaar werd gebouwd de kantoren van de Kurketrekkers . Dit zou een gebouw moeten worden met vergaderruimte, repetitielokalen voor dweilbands en uiteraard bouwruimtes voor bouwclubs.  Op 11 November 1981 werd onder grote belangstelling een maquette van het op te trekken gebouw onthuld.

Op 11-11-1985 werd in navolging van kunstenaar Christo, die in Parijs bruggen heeft ingepakt het idee opgevat om het oude raadhuis in te pakken. Helaas was door het slechte weer die avond, het sneeuwde volop, de belangstelling niet echt groot. Toch konden de aanwezige, de grap waarderen, dat de Kurketrekkers niet het echte raadhuis in pakten, maar slechts een natuurgetrouwe kopie, die later werd aangeboden aan Prins Mart, die die avond voor de derde keer tot hoogheid was gekozen.

Om aan te geven dat kaartverkoop voor prinseswaree ook een happening kan zijn besloten de Kurketrekkers de avond voor de verkoop voor de schouwburg te gaan liggen.  Samen met Geert Oerlemans waren de Kurketrekkers als eerste die hiermee begonnen.  Wat nu is uitgebouwd tot een festijn waarbij de eerste al een etmaal zitten te wachten voordat ze hun fel begeerde kaartjes kunnen bemachtigen.

Van sponsoravond naar open dag. Het lijkt een kleine stap naar duidelijk een van de projecten waar de Kurketrekkers de laatste jaren steeds meer belang aan hechten. Begonnen op een bouwavond waar we iets voor onze sponsors wilden organiseren, is het uitgebouwd tot een middag voor de gehele Roosendaalse bevolking, met samenwerking van dweilbandjes, en andere bouwclubs. Doel van de middag is te laten zien hoe een wagen gebouwd wordt.  Op aanvraag geven we ook demonstratiemiddagen aan basisscholen.

Ook hebben de Kurketrekkers goede contacten met de leden van de kindermiddag. Al jaren bouwen ze in dezelfde ruimte van de Kurketrekkers, ook heeft de wagen al diverse keren gediend als decor voor het kindermiddag spektakel.

Activiteiten waaraan de Kurketrekkers hebben deelgenomen;
– Beach volleybal Roosendaal
– Roosendaals Treffen

Veiling

Na jaren passief te hebben gestreefd naar een eigen bouwloods, werd op 10 November 1996 de start gemaakt met een actief beleid omtrent bouwruimte voor alle Roosendaalse bouwers.

mini-DSC02372.JPG

De start werd gegeven door een veiling te organiseren om geld te verzamelen dat diende als bouwstenen voor de gezamenlijke bouwloods. Samen met Herman ter Horst besloten de Kurketrekkers, bekende en minder bekende Roosendaalers te benaderen om hieraan hun bijdrage te leveren. De reactie was overweldigd, belangeloos kregen we zeer waardevolle carnavalsattributen, schilderijen, en andere artikelen. We zijn de gulle gevers nog steeds dankbaar dat ze dit initiatief hebben gesteund. Al deze artikelen werden vooraf tentoongesteld in de Raadhuisstraat en later geveild in een overvol Verkadehuis.  De Pirres & Den Enk verzorgden de entourage die middag en maakte de middag compleet. Het resultaat ging alle leden te boven, en mag met trots gezegd worden dat dit de meest geslaagde initiatief was  van de Kurketrekkers tot heden.